"חלוצים" בבאר שבע? רק בלית בררה

העובדה שמספר היהודים בבאר שבע הגיע לשיא רק בשעה שהדבר יכול היה לחלץ יהודים ממצוקת רעב ומגיוס כפוי לצבא התורכי בזמן מלחמת העולם הראשונה ממחישה היטב , כך נראה , את מעמדה השולי של באר שבע בעיני ההנהגה הציונית בימים הרגילים של תקופת היישוב המוקדמת . בשל העימות הצפוי על תעלת סואץ בין התורכים לצבא האנגלי הקדישו התורכים משאבים רבים לפיתוחה של באר שבע , כדי להופכה לבסיס התארגנות ואספקה מרכזי . כך , שלא מתוך רצון ממש , הגיעו אל העיר קבוצות של יהודים למיניהם . קבוצה אחת של שמונים ושבעה בעלי מלאכה מירושלים היטיבה לבטא את ההרגשה שליוותה את נסיעתם לבאר שבע בחודש יוני . 1916 במכתב אל ד"ר טהון , איש ההסתדרות הציונית ומראשי החברה להכשרת היישוב , כתבו : "באר שבע תציל את ירושלים ' . " אין בדברי הקבוצה הירושלמית לבטא נאמנות כלפי השלטון התורכי , אלא רק את התקווה להצליח ולשרוד את החודשים שנותרו עד 1 שם , עמ' . 93 נ ' שם , עמי . 88 לניצחון הבריטים בחזית הארצישראלית של המלחמה . אילו היתה כוונתם אחרת היו כותבים "ירושלים תציל את באר שבע . " על שני מפעלים שהתקיימו בבאר שבע בעת ההיא כדאי להתעכב : הפרויקט המרשים ...  אל הספר
כרמל