פרק שני הציונות ובאר שבע - מחוץ לגבולות היישוב

הידעת את הארץ , כרך , 'ב דן בחבל הנגוב והשמם ביותר בארץ ישראל , בשטח מדברי למחצה , החסר ישובים של קבע ודל מאוד בזכרונות היסטוריים . בחבל נידח זה מתרקמת עתה אחת הפרשות המופלאות ביותר בתולדות תחייתנו בארץ - הלא היא פרשת נקודות המצפה בנגב ונסיונותיהן החקלאיים הנועזים ( דברים שכתב יוסף ברסלבסקי בשנת , 1946 בפתח 1 ההקדמה לספרו המיתולוגי . ( " הנגב לא יברח ... כל כוח ששולחים לנגב - מחליש את היישוב" ( קולות שנשמעו כנגד בן גוריון ערב מלחמת 2 השחרור . ( לפני מלחמת העצמאות התמקד חזון ההתיישבות במישורים סביב העיר וביעדים הרחק דרומה ומזרחה ממנה - ולאו דווקא בה עצמה . [ ... ] מאז פרוץ המלחמה שאף הפיקוד היהודי להתבסס בעיר הצומת , כדי לשלול מהאויב את השימוש בכבישים , אך העדיפות המבצעית ניתנה לצרכים " בוערים" יותר בנגב המערבי . גם כאשר הגיעה שעת הפריצה לנגב נכבשה באר שבע ממש ברגע האחרון , לאחר אלתור אופרטיבי וכתחליף ליעד המקורי של המבצע - העיר עזה . דומה שההנהגה המדינית והצבאית בישראל לא הכירה במלוא חשיבותה המדינית והאסטרטגיה של העיר אלא עם הכיבוש ולאחריו ( אלחנן אורן , "באר שבע במערכות הנגב , תרצ"ט-3...  אל הספר
כרמל