סיכום: באר שבע כמרכז אזורי לדרום הרחוק

מתברר שדווקא המספר שבע הוא לא מספר של מזל לאתר באר שבע . על סף המאה השביעית לפני הספירה , בשנת , 701 הרס סנחריב מלך פרס את העיר , שהגיעה בעת ההיא למעמד של עיר ממלכה חשובה . למעמד הזה הגיעה מתוקף יוזמתם הנחושה של מלכי יהודה ליצור להם אזור ספר במעמקי הנגב , ולשם כך הם דחקו את המדבר וכרתו בריתות עם תושביו . כעיר ממלכה של ממלכת יהודה היתה באר שבע ממוקמת בתל שבע ודייריה היו רובם ככולם מן המעמד החברתי הגבוה - פקידים יהודים ומשפחות לא יהודיות מכובדות מרחבי שם , עמי . 42 הנגב . כ 1 , 300 שנה לאחר מכן , בשנת 614 לספירה ( המאה השביעית , ( נחרבה באר שבע הביזנטית עד היסוד - גם הפעם בידי צבא פרסי . ניסיונות השיקום של העיר , שהגיעה בתקופה הביזנטית לשיא מעמדה אי פעם , נקטעו על ידי הכיבוש המוסלמי בשנת . 634 עוד אפשר ללמוד מדברי ימי העיר שמיקומה של באר שבע על סף המדבר הפך אותה בתקופות מסוימות לעיר בעלת חשיבות אסטרטגית ולמרכז אזורי אפקטיבי שחוסם את דרכם של פולשים מן המדבר אל הארץ הנושבת ; בתקופות אחרות , לעומת זאת , כאשר השלטון המרכזי החלש לא הצליח למנוע מאותם פולשים מן המדבר להחריבה , חדלה העיר להתקיי...  אל הספר
כרמל