עיר האבות?

ויאמר אבימלך אל אברהם מה הנה שבע כבשת האלה אשר הצבת לבדנה . ויאמר כי את שבע כבשת תקח מידי בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת . על כן קרא למקום ההוא באר שבע , כי שם נשבעו שניהם . ויכרתו ברית בבאר שבע ( בראשית כא , כט-לב . ( יחוד רב אני רואה לעירי באר שבע , השונה מערים אחרות בארץ . האין זאת הוד קדומים המזכה אותה בכך ? או אולי הזכות שאנו מחדשים את חייה כעיר עברית בנגב ? ועל זה יש להוסיף עובדת היותה עיר קולטת עליה רבתי בעלת קצב בניה דינאמי ( זאב זריזי , סגן ראש עיריית באר שבע בשנת "' . ( 1967 על פי הסיפור התנ"כי נקרא שם המקום באר שבע על שום השבועה שנשבעו אברהם אבינו ואבימלך מלך גרר ליישב ביניהם סכסוכים 41 זאב זריזי בהקדמה לספרו של זאב וילנאי , ( 1967 ) באר שבע : עיר אבות ובנים , עמ' . 5 הקשורים באדמות ובמים . מן התיאור המופיע בספר בראשית אפשר להסיק כי שם המקום מקורו גם בשבע הכבשות ששימשו עדות לברית שכרתו השניים ליד אחת הבארות . אפשרות שלישית באשר למוצא השם באר שבע קשורה בשבע הבארות שניצבו במקום זה באותה עת . כך או אחרת , ידוע כי בני אדם חיו בשטח זה כבר בתקופה  אל הספר
כרמל