תמונה כללית של העיר התורכית‭-.‬ מקרה ייחודי של תכנון מערבי (דגם שתי וערב) לצד בנייה מזרחית. תצלום משנות ה־‭.30‬