תכנית ליישוב הדרוםף הגדודים העבריים

וייצמן ידע שעסקני היישוב , בייחוד ביפו ותל אביב , יקבלו את אהרנסון בפנים זועמות והשתדל לעמוד לימינ . 1 בקבלת הפנים הנרגשת , שערכו אנשי תל אביב לוועדה הציונית , אמר לו בפני רבים : 'יש לד חלק בכל זה' והמחיר ששילמת הוא יקר . ' וייצמן לא הועיל הרבה . עוד בימי שהותה של הוועדה במצרים מודיע אלכסנדר אהרנסון לאהרן אחיו על האווירה השוררת ביישוב : הוא זכה ליחס צונן ועוין מצד העסקנים ביפו ( בצלאל יפה , מרדכי בן הלל הכהן , אליהו ברלין , ( 'ליובה היה משעני ונחמתי היחידה במשך שבועות . חדשים תמימים היינו האנשים הבודדים ביותר בארץ . כאשר עברנו ברחוב היו יהודים מפסיקים לדבר . קראו לנו מרגלים' נבזים' בוגדים . ממש חרם הוטל עלינו' וקברי אהובינו עדיין טריים . הוי , אהרן' יש רגעים שאני שואל את עצמי ' האם כל הקרבן הכבד היה כדאי ' האם היינו צוד קים' האם עודנו צודקים . לאושרי האמונה שדירבנה את אהובינו חוזרת ללבי , ' ואני יכול רק לרחם על כל השוטים האלה' . אנשי המושבות מסבירים פנים יותר , ממשיך אלכסנדר , אבל הם עייפים . בכל זאת הוא מציע לאחיו להישען על 'ותיקים' אלה , בבואו לחדש את פעלו בארץ . אשר לידידיהם מתקו...  אל הספר
מוסד ביאליק