'הוועדה הציונית'

אהרנסון חזר ללונדון ב 16 בפברואר' לאחר נסיעה ממושכת בים . וייצמן שמח לקראתו . סייקס ציין בלבביות , כי צדק ב'גערו' שיסע לאמריקה וידחה את שובו לארץ ישראל . אהרנסון נפגש עם באלפור . הוא מאושר להצטרף למשלחת 'ועד הצי רים' הציוני היוצאת בראשית מארס לארץ דרך פאריס ורומא . 'כעת יוצאים אל ' העבודה , העבודה העיקרית , עבודת הנחת אבני היסוד , ומקומי לא צריך להיות נעדר בשעה שכזו' ' כותב הוא לאחותו רבקה . 'הוועדה הציונית' ' כפי שנקרא ועד הצירים לראשונה' נתגבשה אחרת מששיער וייצמן . ציוני ארה"ב החליטו לעמוד מהצד בשל לחץ ממשלתם . הנציגות של ציוני רוסיה לא הספיקה לבוא בזמן' כי רוסיה שסועה היתד . במלחמת אזרחים . הרכב 'הוועדה' היה : חיים וייצמן — יושב ראש ; יוסף קואן , ד"ר דויד אידר וליאון םיימון כנציגי הציונים באנגליה ! פרופ' םילוון לוי ( בלתי ציוני ) — נציג יהדות צרפת : והמפקד לוי ביאנקיני — נציג יהדות איטליה . אורמסבי גור נקבע על ידי הממשלה הבריטית כקצין קשר בין הוועדה לשלטונות הכיבוש בארץ ישראל ; ג'יימם רוטשילד , בנו של 'הבארוך , צורף אחר כך כסגנו . ישראל זיו מלונדון היה מזכיר 'הוועדה . ' וולטר מאי...  אל הספר
מוסד ביאליק