שליחות ציונית ובריטית לארצות־הברית

מעין אינפורמאציה מוקדמת מהמתרחש ביהדות אמריקה קיבל אהרנסון בלונדון במכתביהן של גבי סולד ואחותו רבקה . השנייה מצטטת לפעמים את דעותיה של הראשונה . היא כותבת ברוח בני ארץ ישראל מהדורות החלוציים : אינה מוקסמת מעושרה של אמריקה ומהצלחתם הכלכלית של יהודיה ; השומן המכסה את נפשם דוחה אותה' בייחוד במקום שהוא ממותק בסנטימנטאליות . לרוב מכוונים דבריה לחוג 'הנאמנים' של תחנת הנסיונות והידידים ( המרובים למדי , ( אך לעתים מיטש טש הגבול ביניהם לכלל היהודי בארה"ב : 'אין הם רוצים לשמוע , אוטמים אוזניהם . כרסות מלאים' חוש לא יחושו , עדי אם בא תורם בעצם עצמותיהם . גב' סולד היקרה משתדלת בכל מאמצי כוחה . כך גם השופט ( ג'וליאן מק — א . ל ( . אולם כמעט ללא הועיל' י . וכעבור שבועיים : 'גב' סולד קצת מתייראה מביקור בזמן הזה , שמא תהי התוצאה בלתי משמחת ותביא לידי שבר מושלם בין הפיל הגדול ( ג'וליום רוזנוואלד — א . ל ( . ובינך . אולם דעתי אדרבה , רק בפגישה פנים אל פנים אפשר יהיה לך להסביר את המצב . לו באת , ולו ראוך ושמעון וקלטה האוזן על דבר עינויי הנפש והמכאוב של יקירינו וקרבנות הלב והדם שלהם , יאמינו סוף סוף וירך...  אל הספר
מוסד ביאליק