'חיים של נזיר'

חוץ מענייני המטכי'ל , המודיעין , העזרה ליישוב ומדיניות ציונית עסק אהרנסון במצרים בחצי תריסר עניינים ציוניים ויהודיים נוספים . הוא מייסד אגודת צעירים חשאית לעלייה מהירה לארץ ( אגב הפלישה הבריטית או בעקבותיה ) 'שיבת ציון ; ' בהחלטות היםוד שלה נאמר 'היות ואפשר ומר אהרנסון יוכל לסדר את העלייה הראשונה אל הארץ , מסדרת האגודה את עבודתה על פי הדירקטיבים , שיתן לה מר אהרנםוך . הוא מטיל על צעירים מפליטי ארץ ישראל להכין רשימה של מתנדבים לגדוד עברי בצבא הבריטי , לרגע שיבוא היתר לכך מלונדון ' ) נדע במספרים , מה אנו מייצגים ' ( ' מקים מרכז ציוני ארצי , בהשתתפות כל המפלגות , כולל ה'מתקדמים , ' כלומר פועלי ציון . עם פועלי ציון המקומיים — יוצאי מזרח אירופה ופליטי הארץ — הוא מוצא שטח פעולה משותף כלפי התפוצות והתנועה הסוציאליסטית הבינלאומית . אף שגילה אצל עסקני מפלגה זו סימני 'עריצות בתוך פסיבדו דימוקרא טיה / אין הדבר מפריע לשיתוף פעולה מעשי . אהרנםון כותב בעילום שם בעיתונות הצרפתית המקומית , ומסייע ליוסף אהרנוביץ' וחבריו להוציא שבועון עברי ' ) תמיכתי ועזרתי מובטחת , אפילו יהיו לעיתון כיוון ועמדה שלא לפ...  אל הספר
מוסד ביאליק