'אהרנסון מנהל את המטכ"ל'

ספק אם אפשר לסכם את תרומתו של אהרן אהרנםון להנהלת המלחמה בחזית המצרית ארצישראלית . ידועים לנו רק תזכיריו למטכ"ל הבריטי , שהעתקם שמור בבית אהרנםון בזכרוךיעקב , ורמזים מקריים ביומנו . חומר מסוג זה לא נשמר בארכיונים בריטיים צבאיים . יתר על כן : חלק רב מעצותיו והדרכתו ניתנו בעל פה . מהם נשארה עדות בדרך מקרה במכתביהם וכתביהם של מדינאים ומפקדים בריטיים . שלוש ארבע רשימות של אהרנםון הודפסו בביולטין ( הסודי ) של המשרד הערבי , חלק מהן עוסק בענייני מלחמה . ברם , גם השרידים הללו דיים להוכיח את האופי המקיף וכמעט אוניברסאלי של תרומתו וכיוונה התכליתי מעשי . לא ייפלא , שבקיץ 1917 נפוצה אמרה במושבה הבריטית הצבאית במצרים ! 'אהרנסון מנהל את המטכ"ל' . הטאקטיקה והלוגיסטיקה מעסיקות את אהרנסון מבחינות שונות . לאורמסבי ג 1 ר ופילדינג הוא מציין את נקודות התורפה וה'פקקים' במםילת הברזל עפולה—רמלה ( קו התחבורה התורכי העיקרי בעורף החזית ) ומצביע על תחנות שראוי להפציצן מהאוויר ( עפולה' תול כרם וראש העין : ( הצלחה כאן היא בגדר ניצחון בקרב . לקפטן מקרודי , ממלא מקומו של גרייבם , הוא מסביר את חשיבות הפצצתו האווירית ...  אל הספר
מוסד ביאליק