שרה אהרנסון חוזרת לביתה

שרה אהרנסון חזרה מקושטא ארצה ב 16 בדצמבר' . 1915 נישואיה עם חיים אברהם לא היו בגדר הצלחה . אין לומר שנתאכזבה' מסתמא לא ציפתה להרבה . הנישואין נראו בעיניה כמעשה הקרבה . שרה אהרנסון אהבה את אבשלום פיינברג' ואבשלום העריץ אותה . רבים — גברים ונשים — הוקסמו מ'הופעתה המלכותית / אך שרה ידעה את יחסה של רבקה אחותה הצעירה אליו . בבית מסורתי לא היה מקובל להשיא את האחות הצעירה לפני הבכירה . שרה החליטה אפוא לפנות הדרך ולהתיר את הסבך . בסתיו יצאו חיים אברהם ושרה לדרכים שונות : הוא לעסקיו לגרמניה , היא לזכרון יעקב . לאחר מסע של שלושה שבועות ברכבות מלאות חיילים ובדרכים משובשות הגיעה הביתה . בפגישה ראשונה בין שרה לאהרן אהרנסון נאמר כל הדרוש . מיד הצטרפה לעבודת המודיעין . כאן נפתח מוצא למרצה ולפקעת לבה — הקרבה והסתכנות בעלי משמעות לאומית . רחל ינאית' שראתה אותה תכופות בשבועות אלו , מספרת על מצב רוחה המרומם ; שרה נראית מאושרת , עיניה נוצצות שוחקות . יתר על כן , בשביל שרה אהרנסון היה זה מיבצע של הצלה : היא נכוותה במוראות השואה הארמנית . הידיעות עליה הגיעו לארץ כבר קודם , אהרן אהרנסון הסתמך עליהן בדו"חיו...  אל הספר
מוסד ביאליק