נסיונות התקשרות עם המפקדה הבריטית

הכרעתו המעשית של אהרנםון להתקשר עם הבריטים נפלה לאחר התפטרותו משירות . המלחמה בארבה . הדברים שהביאוהו לידי התפטרותו הגדישו את הסאה : אפילו במאבק עם פגעי הטבע אי אפשר לסמוך על התורכים . אם דרושה היתה לו עוד הוכחה לרקבונו של המשטר העותומני , אם זקוק היה להדגמה נוספת שאין לתקן ; דבר מבפנים — כאן ניתנה לו . הלא ניסה לעבוד אתם במסירות ונאמנות והנה התוצאות . בתחילת הקיץ 1915 הבשילו השיחות בינו לאבשלום פיינברג ואלכסנדר אהרנסון מסקנות מעשיות . הוסכם שהעזרה היחידה שאפשר להגיש לבריטים מארץ ישראל היא שירות מודיעין יעיל . מהלך המלחמה בחזית סיני הוכיח , כי הבריטים . פיגרו מצד זה . הבריטים לא ניצלו , לדעת אהרנםון , את הרפיון התורכי , כיוון שלא ,: ידעו את ממדיו . אילו שיערו את האנדרלמוסיה שבעורף , יכלו להשיג תוצאות מפליאות על ידי נחיתה ימית בחופי הכרמל , או בלבנון . הוחלט שאלכסנדר אהרנסון ינסה להגיע למצרים דרך ביירות באחת האוניות הנייטראליות , שהמשיכו לקשר את ארץ ישראל וסוריה עם העולם החיצון' ושם יבוא בדברים עם שלטונות הצבא הבריטיים . רבקה אהרנסון , אחותו הצעירה של אהרן אהרנסון' נלוותה לאלכסנדר אחיה...  אל הספר
מוסד ביאליק