ג'מאל פחה

אנשים חזקים כיוון שנעשו שכנים הם נמשכים זה לזה . השוני והניגוד מגבירים לפעמים את כוח המשיכה . משעה שבא ג'מאל פחה לארץ ישראל בשלהי 1914 כמפקד עליון של המחנה התורכי הרביעי היה ברור' שהוא ואהרנםון עתידים להיפגש . המשיכה היתה הדדית . הקונסול האמריקני והקונסול האיטלקי המליצו על אהרנסון בפני המפקד העליון . השיחה הראשונה התקיימה בירושלים בפברואר . 1915 אהרנסון נהג כאיש מדע בלתי תלוי ' נתין עותומני מושרש במקום' אך בעל קשרים חזקים בארצות הברית . 'אני שואל את נפשי , אהרנםון' — התלוצץ פעם ג'מאל פחה בדרך האופיינית לו — 'מה היית אומר לו ציוויתי לתלותך ... " ! 'מה אומר' הוד מעלתך' — ענה אהרנסון שרגיל היה להתל בנטייתו להשתמנות — מכובד גופי יתבקע העץ ברעש גדול והדו יישמע עד אמריקה . ' פחות מכל מדינה זרה אחרת רצה ג'מאל פחה לריב עם ארצות הברית . יתרון נוסף היה לאהרנםון בעיני ג'מאל : עותומני היה ולא גרמני . ג'מאל פחה לא חיבב את הגרמנים' שהיו עתה בעלי בריתו . שפתו האירופית היתה צרפתית . ההתקשרות הפוליטית צבאית עם גרמניה נעשתה בניגוד לדעתו . התערבות מפקדים ופקידים גרמנים בתחום שליטתו בסוריה וארץ ישראל פגעה...  אל הספר
מוסד ביאליק