הנהלת הסיוע ליישוב

משעה שנפלה ההכרעה העקרונית בתחילת אביב 1915 עד ראשית המעש עברו חודשים . בינתיים נתפס אהרנסון לשטחי פעולה אחרים , אף הם כרוכים במלחמה הגדולה . עם פרוץ המלחמה נותקו קשריו המשקיים הבינלאומיים של היישוב הקטן בן מאת אלף נפש . הניתוק נעשה כמעט מוחלט כשהכריזה תורכיה מלחמה על מדינות ההסכמה ( רוסיה , בריטניה וצרפת ) בראשית נובמבר . 1914 ייצוא ההדרים והיינות נפסק . ההשקעות של יהודי הגולה חדלו . זרם 'החלוקה / שרובו בא מחבלי הקיסרות הרוסית , נצטמק מאוד . תמיכתם של גורמים ציוניים ממדינות ההסכמה נעלמה לחלוטין . יכולתו של המשרד הציוני ביפו , בראשותם של ד"ר א . רופין וד"ר יעקב טהון , היתה צנועה למדי . אבטלה , מחלות ורעב החלו להתפשט בארץ , במיוחד ב'יישוב הישן , ' שהתרכז בירושלים , טבריה , צפת וחברון — אותה שעה רוב יהודי ארץ ישראל . בימים אלו נשאר גורם יהודי חשוב אחד , שהיה בידו לחוש לעזרה , הם יהודי ארצות הברית , שמצבם הכלכלי היה איתן ומדינתם נייטראלית ותקיפה . יהודי אמריקה מילאו את חובתם ללא דיחוי , וכל עוד הניחו התנאים הבינלאומיים ( באביב 1917 הכריזה אמריקה מלחמה על גרמניה ) גם ביעילות . 'הוועד האמ...  אל הספר
מוסד ביאליק