שלילת גרמניה והגרמנים

גם אהרנםון דאג ל'שמירת הקיים . ' העבודות בתחנת הנסיונות התנהלו כסדרן , ככל שאפשר בתנאי מלחמה וחזית קרובה , לעת הפרעות במשלוח כספים באמריקה , החרמות תורכיות , ומחסור הולך וגובר במכונות , חלקי חילוף חומרים ושאר מצ רכים , שנעלמו מהר בתורכיה הלוחמת והמשובשת . אולם לבו של אהרנםון לא היה עוד בתחנה . לבו , ביתר דיוק : מוחו הלוהט , חתר לפתרון : עם מי צריכה התנועה הציונית להתקשר ? עד איזה גבול ו ובאיזו דרך יוכל הוא לתרום בפעל להתקשרות הפוליטית החדשה ? 1 ' התורכים הצעירים' שליטי קושטא לא זכו מעולם לאמונו ולאהדתו . לא היו לו לגביהם כל אשליות . החקלאי שעיני מנוסה ובקיאה בתהליכים אורגאניים , ראה אותם גם בספירה הסוציאלית ; ואיש המדע היה בעל הבחנה חדה . ליבראליותם של השליטים החדשים נראתה לו מן השפה ולחוץ , מערביותם התרבותית בגדר העמדת פנים , וכשרונם הפוליטי והאדמיניסטראטיבי אפס . לא האמין ביכולתם להחזיק את הקיסרות התורכית , לא כל שכן לשלב יסודות לאומיים אחרים במסגרתה . זאב ז'בוטינםקי וויקטור יעקבסון , השליח הציוני המדיני בקושטא , נתלהבו זמן מה מסיםמאותיהם המודרניות של 'התורכים הצעירים' ומן הקונסטיט...  אל הספר
מוסד ביאליק