אבשלום פיינברג

מהידידים הישנים שמרו לו אמונים ( מרחוק ) וארבורג , סוסקין , טריידל ומכריו האמריקנים . ד"ר נפתלי nn art * ליחסים לבביים . שני ידידים נוספו לאהרנםון בשנים אלה' שונים מאוד היו ברקעם ובאופיים . אבשלום פיינברג נולד בשנת 1889 לזוג הבילויים ישראל ופאניה פיינברג ( לבית בלקינד . ( עם הוריו נדד את נדודיהם החלוציים : גדרה , יפו , חדרה ( מוכת המאלאריה , ( ירושלים , ראשון לציון , ושוב חדרה . חינוכו היה תערובת תמוהה , אך לא מקרית . סב 1 מאיר בלקינד לימד 1 תנ"ך וקיווה ש'הילד יהיה עילוי בישראל . ' אצל שייך שכן ביפו שקד על הקוראן ב'כותאב' ' ) חדר' מושלמי ) והצטיין , עד שהשייך הציג 1 כדוגמה לנערים הערביים . ההשפעה החינוכית המכרעת בנעוריו היתד , צרפת . הוריו שלחוהו לפאריס בשלהי ' 1904 ושם עשה בכמה הפסקות ( ארץ ישראל , מצרים ושווייץ ) עד . 1910 בפאריס התקרב לתיאולוג הקאתולי הנודע ז'אן מריטאן , לאשתו היהודיה לאריסה , ולהוגה דעות הנוצרי סוציאליסטי האציל שארל פגי . מנערותו כתב שירים , ידידיו הפאריםאים ראוהו כמשורר צרפתי לעתיד וביקשו להשאירו בצרפת . אבשלום פיינברג היה מלא להט וחסר שקט , אמיץ לב ומהיר החלטה ...  אל הספר
מוסד ביאליק