ארצות־הברית: מחוף אל חוף

באשר ירד אהרנסון בניו יורק בראשית יוני ' 1909 היתה דרך פעולתו ברורה לפניו' פחות או יותר . הוא צריך לכבוש את אמונם ואהדתם של אנשי מדע ואישי ציבור מבין היגויים . ' אם הללו יתרשמו ממנו וייתפסו לעניין תחנת הנםיונות , יבואו האהדה והממון היהודיים אחריהם באופן אוטומאטי כמעט , ואז לא יהא הבדל בהת בהגותם של אילי ממון ציונים , בלתי ציונים , ואפילו אנטי ציונים . אהרנסון היה הראשון' שנקט אותה גישה פסיכולוגית , ובה הלכו עשרות שנים אחריו שליחי התנועה הציונית' הסוכנות והמדינה מאז . 1948 פגישתו הראשונה בניו יורק היתה עם מזכיר הפדראציה הציונית גיורג זיסץ ( הלה ידע על בואו מפי וארבורג . ( אהרנסון לא התרשם מהעסקן הציוני ולא הח שיב את הפגישה . למחרת יצא לוושינגטון . פיירציאילד קיבל אותו 'בלבביות ובחום רב , שנגע ללבי' זג . אנחנו יודעים על פגישה זו גם מהצד השני . 'בראשית יוני 1909 נכנס למשרדי יהודי בהיר שער וקטן קומה והציג את עצמו באנגלית משובשת כאהרן אהרנסון מארץ ישראל ... במהרה גיליתי שלפני אדם בלתי רגיל . ' אם כי אהרנסון לא היה בקאליפורניה מעולם , הכיר אותה כמעט כפי שהכיר את ארץ ישראל . תפיסתו את בעיו...  אל הספר
מוסד ביאליק