באירופה ובצפון־אפריקה

אהרנםון עזב את קושטא באוגוסט ' 1908 ולאחר ביקור קצר ברומניה הגיע לבר לין . שם ישבו וארבורג וםוםקין' שווינפורט ואשרםון , ושם היתה גם םוניה סוםקין . בברלין עבד אהרנםון בשקידה בבית הספר הגבוה לחקלאות ובבתי נכאת שו נים . איננו יודעים הרבה על חוויותיו האישיות . הוא כותב לאחיותיו , שרה ורבקה , כי גב' וארבורג וגב' םוסקין 'מעייפות' אותו בניסויי שידוכים . 'העימות שמדובר בהן סובלות מעודף הון' אך אינן מעניינות ... אין הן ראויות לשרת את אחת היהודיות הטובות של ארץ ישראל או רוסיה . ' אהרנסון לא חיבב עסקנים ציונים מרוסיה , אולם נמשך לנשים שהתחנכו באווירה הרוסית האינטלקטואלית . מחשבה על ני שואין היתה רחוקה מלבו אז , כשם שהיתר , רחוקה בתקופות אחרות . אופייני מאורע קטן מימי שהותו בברלין . בסעודה רבת משתתפים אצל הווארבורגים נכחה עלמה יהודיה ( אולי אחת הנועדות לשידוך , ( 'שהרשתה לעצמה לומר' שהאידיש היא abscheulich ( מתועבת — א . ל . ( . הסברתי לה בחום ובנימוס , שהיא אווזה טיפשה . האידיש היא הישג נאה של העם היהודי . שיבחתי את יפי השפה ואת הצד הפיוטי שבה . עד מהרה הטו אוזן לדברי הפרופיםורים ואנשי המדע שנ...  אל הספר
מוסד ביאליק