על היווצרות הציביליזאציה

' הדגנים יצרו את הציביליזאציה , הציביליזאציה לא יצרה את הדגנים / הכריז אהרנםון בהרצאתו לחברי םיטי קלאב בשיקאגו , בשנת !" 1913 'הצורות הראשונות של חקלאות , שהתנסה בהם האדם הטרום היסטורי , אינן אלא חקלאות בעל ( דךיי פאר מינג ' ' ( קבע בקונגרס לחקלאות בעל בבילינגס בשנת , 1909 בהרצאה שנעשתה אירועו המרכזי של הכינוס . 100 שתי הנוסחאות צפון בהן יותר משנראה על פני השטח ; הן סיכמו בדרך של אימרות כנף את תרומתו לתורת תולדות הציביליזאציה r ושתיהן קשורות אורגאנית זו בזו . החקלאות נוצרה לראשונה , כף הסביר אהרנסון למאזיניו התמהים והנלהבים בבילינגס מונטאנה , לא בארצות טרופיות , המשופעות בצומח , ולא בארצות צפוניות שאקלימן נוח ופושר , אלא בארצות החמות והחרבות של קדמת אםיה . כאן , 'בחבל הקלאסי של "דריי פארמינג" ( הקדום — א . ל ( . הוקמה לראשונה הציביליזאציה המודרנית . ' מדוע דווקא בחבל זה ? לכך מוצע ביסוס מדעי , ביולוגי וביוכימי . 'הגידולים מנצלים כאן יותר את האנרגיה של השמש ואת היסודות שבאוויר , בנצלם במידה מועטת לפי הערך , את אוצרות הקרקע , וזו משמרת על ידי כך את פוריותה תמיד . ' הדבר נאמר אגב דיונו ...  אל הספר
מוסד ביאליק