אל איזור הדרום

האדמיניסטראציה של הבאתן הלכה לה . לאחר חיכוכים במשך שנתיים הראשונות הגיעו הדברים בין מנהלי יק"א לאהרנסון לכלל יחסים סדירים . ובינתיים עלה גורם ציבורי חדש ביישוב העברי הקטן : פעילי המושבות ביהודה ושליחי התנועה הציונית הרוסית . רקעם התרבותי היה שווה : בני מזרח אירופה ובעלי הרגלים עסקניים . מנחם אוסישקין היה ראש חובבי ציון ברוסיה והנציג הבולט של 'הציונים המעשיים' ( שצידדו בעבודת התיישבות בארץ ללא קשר בתנאים הפוליטיים . ( זלמן דוד ליבונטין , מנהל בנק אנגלו פלשתינה ( אפ"ק ' ( היה בילו"יי ועסקן ציוני . אהרן אייזנברג' מנהל 'אגודת נטעים' ומנשה מאירוביץ' ממייסדי ראשון לציון וחובב ' ' ציון ותיק' גם הם ממקור זה באו . משה סמילנסקי ' מראשוני רחובות וסופר עברי ' קרוב היה ברוחו' במקורו התרבותי ובמושגיו לחוג זה . אהרנסון היה שונה . בשנת 1903 היה אהרנםון בן , 27 ידוע בחוגי 'היישוב החדש' ( כלומר הציוני . ( אותה שנה החליטו 'הציונים המעשיים' ( הסיעה הציונית שדגלה בעבודת התיישבות בארץ ישראל בלא שהייה ) להגביר את הפעולה בארץ . ביוני 1903 הגיע מנחם אוסישקין ארצה בליווי משלחת קטנה . לשני דברים נתכוון י להתח...  אל הספר
מוסד ביאליק