ראשית הכתיבה

החקירות ומםעות המחקר עוררוהו לכתיבה מדעית ופובליציסטית . במשך עשר שנים מאז נדפס מכתבו ב'המליץ' - " לא כתב אהרנסון כל דבר בעיתונים . גם א . בן יהודה לא הצליח להוציאו מפרישותו . בשנות 1902—1900 מפרסם אהרנםון שורה ארוכה של רשימות ומאמרים' רובם בשיתוף עם ד"ר םוסקין ויוסף טריידל . הרשימה הראשונה באה בשנת ' 1900 בירחון הצרפתי של ידידו לודביפול , UEcho Sioniste בפאריס . היא מבקרת את האדמיניסטראציה של יק"א' המצדה את יזמתם של הכורמים ונוהגת ' ניפוטיזם' במינויי פקידים ( העבירו את ח . קאלואריסקי לנהל מושבות שאינן קיימות , ובמקומו מינו אחד 'מקורב . 27 ( ' בשנת 1901 מתפרסמים באותו כתב עת שני מא מרים , העוסקים בתעשיות חקלאיות : שמן זית' טחנות קמח ושמן שומשום .- " מאמר רביעי , L'Echo Sioniste-n אף הוא בשנת ' 1901 עוסק בענף השומשום בכללו . 29 בשנת 1901 מתחילה הכתיבה המשותפת עם סוםקין בגרמנית , בעיתונות הציונית בווינה ובברלין . Die Welra מפרסמים שני הריעים מחקר על ענף הגפנים ומשק היין . 30 במחקר זה באו לידי ביטוי כמה מהשקפותיו העקרוניות של אהרנסון על החקלאות הארצישראלית . הוא לועג לפקידות העומדת בסיר...  אל הספר
מוסד ביאליק