מסעות בארץ

אין טעם בדבר לבוא ולמנות את כל סיוריו של אהרנסון בארץ ישראל . הוצאו לאור יומנים של ארבעה ממסעותיו לעבר הירדן ( שלושה מהם עם פרופי מ . בלאנקנ הורן : ( בשנת 1904 סביב ים המלח ובעבר הירדן הדרומי , בשנת — 1905 לאורך מםילת הברזל החג'אזית ; בשנת — 1906 לגולן ; ובשנת 1908 לים המלח , עבר הירדן וואדי ערבה .-י כן פורסמו בספרו 'צמח מערב הירדך 22 יומניו משלושה עשר מסעות בחלקה המערבי של ארץ ישראל מן השנים 1911—1904 ( כולל החרמון , בעל בק , דמשק וסביבות ביירות . ( משאר מסעותיו המרובים נותרו רק שרידי רשמים ביומניו , מכתביו ובמאמרים שונים . נפנה לראשיתה של התקופה . המסע עם עמיתו סוסקין לאס םלט דרך שכם ובקעת הירדן נערך בקיץ . 1901 מטרת התיור היתה חקירת מטעי הגפנים ותעשיית הצימוקים באס סלט וסביבותיה . שני הידידים רכבו לבדם במשך שבועות ( אהרנסון על סוסתו פרחה . ( יצאו מזכרון מזרחה : עלו ירדו ועלו בואדי ערה אגב עקיפת הדרך הראשית ; לנו בכפרים ערביים והגיעו לשכם . משם פנו צפונה מזרחה לטובאם ובית שאן , ואחר כך הדרימו לעבר הירדן . אנו יודעים על המסע משני מקורות : ממכתבי אהרנסון וסוסקין לד"ר יפה וממאמריהם בש...  אל הספר
מוסד ביאליק