בני יהודה

בין עיסוקיו החקלאיים הרבים של אהרנסון באותן שנים ראוי לציין אחד , שהיה חסר כוח מפתה משקי ולא עלול היה למשוך אותו כנושא לניסויים מדעיים . גורמים אחרים פיתוחו . מושבת בני יהודה , צפונית מזרחית מים כנרת ( עתה ברמת הגולן , ( נוסדה בשנת 1886 על ידי יהודים חרדים מצפת וטבריה . היא דמתה מבחינה זו למוצא ופתח תקוה , שנבנו על ידי יהודים אדוקים יוצאי ירושלים , ולראש פינה שראשי מכונניה היו שומרי מצוות מצפת . חלקם של החרדים , בני יארבע הקהילות הקדושות' בחידוש החקלאות העברית גדול היה . להבדיל ממוצא השכנה לירושלים ' ומפתח תקוה וראש פינה , ששכנו ליד ערים בעלות קהילות יהודיות ניכרות , היתר , בני יהודה רחוקה מיישוב יהודי . ולהבדיל משתי המושבות האחרונות' לא נמצא לה גואל נדבן יציב בחוץ לארץ . המתיישבים הראשונים היו דלי אמצעים וחסרי ידע חקלאי . אדמתם לא הופרדה מהקרקע הערבית הסובבת . הם רכשו זכות לחמש תשיעיות משטח מסוים ; אף 'מפרוז / כלומר איתור גמור של החלקים והרישום ב'טאבו / לא נעשה . היתרון העיקרי שהביאו אתם היו אהבה לארץ ועקשנות בלתי רגילה ליאחז בחקלאות . בצר להם פנו , כמובן , לבארון . הנדיב סייע , אך ל...  אל הספר
מוסד ביאליק