פרק שלישי בין הזמנים

אהרנסון חזר ארצה בראשית . 1900 במשך ארבע חמש השנים שלאחריה התגבשו קווי אופיו' אך ייעודו טרם הובהר לו . רק בשנת 1904 קם איש המדע — איש מדע בלתי רגיל ; תשוקת האוניברסאליות של חוקר מימי הריניסאנס וערגה ציונית נתמזגו בו . אותן שנים תקופת מעבר היו בשביל היישוב הארצישראלי . שליחות הביקורת של אמיל מאירסון מטעם הבארון ויק"א נסתיימה בחיסול האדמיניסטראציה הבארונית . הנדיב מסר את הנהלת מושבותיו ליק"א , על מנת לסיים מיד את גמר ביסוסן . יק"א הקימה מספר מושבות חדשות , בעיקר בגליל . לפחות אחת מהן — יבניאל — הוכתרה בהצלחה' ואילו מושבה שנייה — סג'רה ( אילניה ) מילאה תפקיד בהתפתחותה החברתית של ארץ ישראל : שם נוסדה הקבוצה החקלאית הראשונה' ה'קולקטיב . ' הביקורת על יק"א היתה פחותה מאשר על פקידות הבארון . מנהלי יק"א מעורבים היו יותר ב'יישוב החדש' והתנהגותם תרבותית ומאופקת יותר . המושבות הוותיקות הגיעו בינתיים לעצמאות כלכלית ולא נזקקו לעזרה רבה' ואילו בייסוד מושבותיה החדשות למדה האדמיניסטראציה של יק"א מכשלונות קודמתה' בייחוד בתחום העדין והדו פרצופי של יחסים עם מתיישבים חלוצים נתמכים . הבארון השיג את מטרתו ע...  אל הספר
מוסד ביאליק