הבארון ודמותו

חלק גדול בגיבוש אופיו של הנער אהרן' חוץ מהשפעת ההורים , נודע לפעולתו האישית של אדם רחוק , עברו שנים עד שאהרן נפגש אתו פנים אל פנים . ספק אם גילה אדם הבנה כל כך מרובה לשחרה של התחייה היהודית וחתחתיה כבארון בנימין ( אדמונד ) דה רוטשילד . הכינוי 'אבי היישוב' נאה לו בכנותו ופשטותו , אך איננו ממצה את גדולתו . הבארון לא היה סופר ולא הוגה דעות ; מחשבותיו ודבריו לא הגיעו אפוא לידי דפוסים של קבע . המעט ששרד מפוזר במאמריהם של אחרים , ברשימות של כתבי עיתונים ובדברי פולמוס סביב פעלו . לפני מלחמת העולם הרא שונה נהג הבארון לבקר בארץ . זכרון יעקב , שנקראה על שם אביו , היתה מושבתו האהובה , ולעתים החל את מסעותיו על ידי ביקור בזכרון . הנער אהרן ראהו לא אחת , הקשיב לנאומיו , שמע על שיחותיו עם אנשי המושבה ונשותיה , שנמסרו מפה לאוזן . דמותו של 'הנדיב' גבר נאה , מהורהר קימעה אך תקיף בדעתו , נטבעה בהכ' רתו של הנער בטרם הגיע להיכרות אישית אתו בשנות לימודיו בגריניון . מבחינת מתן עקרונות להתיישבות ולחברה היהודית הנוצרת בארץ לא היה לבארון הרבה ללמוד מחובבי ציון בזמנו ומהתנועה הציונית ותנועת העבודה שבאו כתום פ...  אל הספר
מוסד ביאליק