חלוצים ראשונים

תנועת חובבי ציון ברומניה עלתה במוקדם ומגמתה היתד . התיישבות חקלאית . ב'הלבנון' משנת תרל"ג שואלים שישה עשר איש מהעיר נגךשטי בשם מאה משפחות על רכישת קרקע חקלאית בארץ ישראל . " התסיסה הטרום ציונית ברומניה חלה לפני הפרעות ברוסיה . 1881 שלושה אישים זירזו את התהליך : סר לורנס אוליפנט האנגלי הנוצרי , ר' אלעזר רוקח הארצישראלי וד"ר קארפל ליפא , איש יאסי . סר ל 1 רנס אוליפנט ביקר ברומניה בשנת ' 1879 ניהל משא ומתן עם השלטונות התורכיים על התיישבות יהודים מרומניה בארץ ישראל , וניסה לכוון ארצה מקצת מן ההגירה היהודית ( שזרמה לאמריקה , ( 'אף שעשירי היהודים באירופה מתנגדים לרעיון זה . ' האציל הבריטי נתקבל בפליאה ובהתלהבות בקהילות היהודים . אלעזר רוקח הגיע לרומניה מארץ ישראל בשנת , 1880 לאחר מספר נסיונות של התיישבות חקלאית על ידי יהודים מהיישוב החרדי 'הישן' מירושלים וצפת . הוא היה , כנראה , השליח ' הארצישראלי הראשון ברומניה , שגינה בפומבי את הפרנסה מכספי 'החלוקה' ותבע עלייה של צעירים לשם יצירת מעמד איכרים יהודי . כתבי העת 'המהגר' ( ברומנית ) ו'יזרעאל' ( בעברית ) שימשו לו כלי מבטא . ד"ר ק . ליפא היה ציונ...  אל הספר
מוסד ביאליק