פרק ראשון מוצא וראשית

אהרן אהרנסון נולד ברומניה בשנת . 1876 אביו אפרים פישל אהרנסון היה בן העיירה םנוביץ' ליד פולטיציני שברומניה . כרבים מבני דורו בגולת אירופה ' המזרחית החל לעבוד בסמוך לכניסתו למצוות ; וכרבים מהם נהיה סוחר , סוחר בתבו או ת . אך לבו נמשך לתבואות ולא לסחרן . 'לאור המנורה היה מביט בחיבה על דוגמאות החטים למיניהן' ממלא את כפיו מהן ומשקלל את גרגירי הזהב , שהיו נשמטים ונושרים לאט לאט מבין אצבעותיו' / f הוא היה סוחר צעיר ומצליח , מכובד על הבריות , יושב בתוך משפחתו ומאושר בביתו שבנה לו . איזון פנימי ושלוות נפש , שהיו מנת חלקו עד סוף ימיו בגיל תשעים ואחת , ציינוהו כבר בעלומיו . לחץ כלכלי וחברתי , שעקר מאות אלפים יהודים מתפוצות והביאם לארץ ישראל , לא היה לו חלק בחיבת ציון ובתשוקת ציון של אפרים פישל : זו באה לו מתוך שלימות נפשו . היא נבעה ממקורות עמוקים ותקיפים כל כך , שלא יכול לכבוש אותה . איש זה , שהיה מושל ברוחו ויודע להסתיר כל רחש וזיע , כאן רגשותיו הכריעוהו . 'תפילתו יום יום אל , 'ה בה הביע את תשוקתו לשוב לציון , היתה מביאה אותו לזעזוע נפשי שאין הפה יכול לתאר' . בעיר באקו' שבה נתיישב עם אשתו ה...  אל הספר
מוסד ביאליק