4. שמות פרטיים

אאמךמק ( Ea-mudammi q ) אאמצ ( Ea-masi ) אבחלם ( Abu-halim ) אבי ( Abiya ) אבלאך ( Ibai-Addu ) אבלאל ( ibai-Ei ) אבלפאל ( 1 ba 1-pi-E 1 ) אבלפאל ב' ( ibal-pi-Ei 11 ) אבמכן ( Abumekin ) אבנאד ( Ibni-Addu ) אבסמר ( Abi-Samar ) אבסך ( Abi-sare ) אבשל ( Abi-sadi ) אךבנ ( Addu-bani ) אדךך ( Addu-duri ) אךיתם ( Iddiyatum ) אךלשנ ( Adal-senni )  אל הספר
מוסד ביאליק