19. עולם האלים

אפלם אפלם של ךךתם מתאר תמונה שמימית שבה האלים והאלות נשבעים לתמוך במארי . לא נשתמר סוג הנביא הנביא מתאר תמונה שבה תשפך האל הראשי של אשננ נקרא להופיע לפני דגן וזה מודיעו שתקופת שלטונו חלפה . פירוש הדבר שאשננ עתידה להפסיד את ההגמוניה שלה . במקרה אחר האלה חנת , אלת המחוז שמדרום למארי , ממריצה את דגן שלא יתרשל בקיום דברו .  אל הספר
מוסד ביאליק