13. מה עורר את הנבואה

כיצד באה נבואה מסוימת לעולם ? האם מדובר בנבואה ספונטנית של הנביא או שהיה גורם חיצוני שעורר אותה , כלומר , נבואה יזומה . הגורמים שעשויים לעורר נבואה יכולים להיות שונים . למשל , תשובה לדרישה באל ; פירוש לסימני ניחוש , מכתב שנכתב לאל ; עצמים סמליים שדורשים פירוש אלוהי . נשאלת גם השאלה , האם היה גורם מעוניין ( אינטרסנטי , ( כמו למשל הכהונה , שדחפה את הנביא להציג , לכאורה בשם האל , עמדה מסוימת , שתאמה את רצונה . אפלם : כבר הזכרנו לעיל שהמנחש - הבךם , מפרש את הסימנים על קרבי בעלי חיים , בעיקר הכבד , ותשובותיו קצרות . לעומתו האפלם , המתבסס על אותם סימנים , מרחיב את היריעה במסגרת נבואה היוצקת תוכן ממשי לאותות המבשרים ( האומנה . ( ייתכן שגם במקרה שבו מצוין בפירוש שהנבואה ניתנה בשעת הקרבת קרבנות , נבואת האפלם היא למעשה פירוש הסימנים בקרביהם של בעלי חיים . יש אף מקרה אחד שבו זמךלם מבקש במפורש נבואה מהאל . זמרלם מורה לאפלם : "הפקידני ביד esc של תרק , " ואכן זוכה לנבואת ניצחון מפי אפל של האל . מחם . המחם יכול לפרש תופעה חריגה ולהציע לה תרופה . למשל , הקיר בביתו של סמתר נטה על צידו . המרו מסבירים את...  אל הספר
מוסד ביאליק