שני קולות חרדיים–אמריקניים

מחקר זה מבקש להתמקד בחרדיות הישראלית בלבד , אבל לא נוכל להימנע מהשוואה , ולו ראשונית עד מאוד , עם אחותה האמריקנית . ככלל , נראה שבמדינות מערביות אחרות מגלים הרבנים עמדה חיובית כלפי הדמוקרטיה , והדבר בולט במיוחד בקרב רבני ארצות הברית . אבחן זאת באמצעות שני אישים חרדים–אמריקנים שונים מאוד זה מזה : ר' משה פיינשטיין , ( 1986-1895 ) רב וראש ישיבה ליטאי שנחשב גדול הפוסקים של יהדות ארצות הברית במחצית השנייה של המאה העשרים , ור' מנשה קליין " ) הקטן , ( 2011-1923 ; " בעל משנה הלכות , רבה של קהילת אונגוואר החרדית–ההונגרית באזור ניו יורק , שהקים גם קריה קטנה בשכונת רמות שבירושלים ונהג באחרית ימיו כאדמו"ר חסידי . התפעלות מן הדמוקרטיה : ר' משה פיינשטיין הרב משה פיינשטיין עזב את ברית המועצות הסטליניסטית והיגר לארצות הברית 1936–ב ( לפי כמה מקורות , . ( 1937–ב כל ימיו היה אסיר תודה למדינה שניאותה לקלטו , ומדי פעם גם הביע את התרשמותו החיובית מן הנורמות הנהוגות בה . כשלוש שנים לאחר הגעתו , בשנת תרצ"ט , ( 1939 ) הוא נשא לכבוד יום השנה 150–ה לאישור חוקת ארצות הברית נאום חגיגי שבו לא הניח מקום לספק בדבר עד...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר