טענות נגד חוקי המדינה וסדריה

ערך השוויון לנוכח מעמד המיעוטים כבר ראינו לעיל שבעיני כמה ממבקרי הדמוקרטיה החרדים יש להשוות את חוקי מדינת ישראל ל"חוקי סדום . " מרבית הטענות הללו נוגעות לפרכה שיש בחוקים אלה מצד " ההיגיון הישר" בעיני המבקרים עצמם . אולם לעתים קרובות תוקפים המבקרים החרדים את הדמוקרטיה גם מצד ההיגיון הפנימי שלה עצמה אינם נאמנים אפילו לאמונותיהם ( הפסולות ) שלהם . הוא קרא לחברי הכנסת החרדים והדתיים לפתוח במאבק נגד החוק לבל יאחרו את השעה , ואף הציע להם , שוב ברוח של דאגה כביכול לדמוקרטיה , " להפנות את תשומת לב עורכי העיתונים על הסכנה לחופש העתונות הטמונה בחוק זה ועל הסתירה הפנימית שיש בין סעיפי החוק : הדרישה לדמוקרטיה מצד אחד והסעיפים הדרקוניים האנטי–דמוקרטיים מצד שני . " ושל נאמניה . בהקשר זה הם תוקפים את החקיקה הישראלית מצד הסתירות שיש בינה לבין העקרונות המופשטים של הדמוקרטיה , שבשמם ומכוחם היא נוצרת . בהקשר זה נבחנת אפוא החקיקה הישראלית כיישום של עקרונות הדמוקרטיה בפועל , וככזו היא נדונה כאוסף של סתירות ומניפולציות . הוא הדין גם בהסדרים נורמטיביים אחרים הנוהגים במדינה . אחד הבולטים ביותר במגמה זו הוא עו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר