טענות נגד ערכי יסוד חוקתיים של הדמוקרטיה: החירות והשוויון

" יצר הרע : " ביקורת ערך החירות בהשקפה החרדית הביקורת החרדית על ערכי החירות והשוויון אינה חדשה . כבר במאה התשע עשרה נדרשה היהדות החרדית לגווניה להתמודד עם תנועות חילוניות שחרתו ערכים אלה על דגלן . במיוחד נכון הדבר בנוגע לערך החירות , משום שהוא נתפס מאז ומעולם כיסוד מוסד של החילוניות ( החילונים נקראו בעבר " חופשיים , " ועד היום נקוט ביטוי זה בשיח החרדי הפנימי , ובמיוחד בשפתם של הילדים החרדים . ( ואמנם יריביה של המסורת הניפו תדיר את דגל החירות : בספרות ההשכלה חוזר שוב ושוב המוטיב הסטראוטיפי של הגיבור הנאנק תחת עול כבלי המסורת ומצליח להשתחרר מהם ולעלות על מסילת החירות . הסוציאליזם היהודי קרא לשחרור הפועלים ואילו הציונות קראה לעצמאות לאומית ריבונית — שניהם וריאנטים של חירות . ברור למדי שאורח החיים ההלכתי מנוגד לערך החירות , שהרי הוא מטיל שורה ארוכה של מגבלות על האדם היהודי מתוך תפיסה שהגבלות אלה מביאות אותו לתקנתו . ההגנה על אורח החיים ההלכתי חייבה אפוא התגוננות מפני ערך החירות , וזו אמנם התגבשה בהגות החרדית . גם כאן עיקר הספרות נכתבה במגזר הליטאי . הביקורת החרדית נגד המושג הדמוקרטי של חיר...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר