מגמות אנטי–דמוקרטיות בנצרות ובאסלאם

בתאולוגיות הפוליטיות הנוצריות שהתפתחו בעולם המערבי לאחר מלחמת העולם השנייה ניצחה הדמוקרטיה הליברלית ניצחון מוחץ , והיא מוצגת כצורת השלטון ההולמת ביותר את רוח הנצרות . כמעט למותר לציין שתאולוגיות פוליטיות ליברליות — כגון אלה של ז'ק מריטן , של ג'ון קורטני מוריי ושל ריינהולד ניבור , אם נזכיר רק כמה שמות — צידדו בדמוקרטיה כבעלת ערך דתי נוצרי . אולם אפילו תפיסות תאונומיות ודומיניוניסטיות — כגון אלה של רוסאס ג'ון רושדוני , של גארי נורת' ושל גרג באהנסן — הדוגלות בהשלטת נורמות דתיות במדינה , נזהרו מפני שלילה מפורשת של הדמוקרטיה אף שרעיונותיהן עומדים במידה רבה בניגוד לכמה מערכיה . הכנסייה הקתולית הממסדית אימצה את הדמוקרטיה כמשקפת את ערכי התבונה כבר בימי פיוס התשיעי ונוקטת גישה זו ביתר שאת בדורות האחרונים , במיוחד לאחר ועידת הווטיקן השנייה . ( 1965-1962 ) בעשורים האחרונים עמדה זו היא כה מובנת מאליה עד שרק לעתים רחוקות נזכר מאן דהוא לשאול אם זו אכן עמדתה המקורית של הנצרות . 20 בי Fem ( לעיל הערה , ( 5 עמ' . 138-137 21 תפי p ק ( לעיל הערה , ( 6 עמ' . 139-137 e 22 לב G : ללי on H פ ng י rm ב F , בי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר