חרדים מ”שלטון העם” ביקורת חרדית על הדמוקרטיה הישראלית

בנימין בראון חרדים מ"שלטון העם : " ביקורת חרדית על הדמוקרטיה הישראלית בנימין בראון חרדים מ"שלטון העם" ביקורת חרדית על הדמוקרטיה הישראלית בנימין בראון e : ל he Peop פ ז ord o ר he פ פב ng ילג rem ר cy ב emocr ד יל e ב sr ד ז ue o סיפי r ד י red ב H rown ד n י m ב enj ד עריכת הטקסט : יהושע גרינברג עיצוב הסדרה : טרטקובר עיצוב גרפי - טל הרדה עיצוב העטיפה : יוסי ארזה על העטיפה : צב’ד ב sh יר sm – יב ud ק , צילום : er פב dw י uc ק me . com ) יפ ms ב ;( dre ng י d לי u ד פ men ביל r ב P יל e ב sr ד , צילום : e פ mpe בק me . com ) יפ ms ב ( dre סדר : נדב שטכמן , אירית נחום הדפסה : גרפוס פרינט , ירושלים  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר