הבעיות של ההיסטוריציזם

שיבתן של התיאוריות המחזוריות אל ההגות בת זמננו היא רבת משמעות . אין אנו מוסמכים לקבוע עמדה באשר לתקפותן , ועל כן נסתפק רק בכך שנעיר כי ניסוח במונחים מודרניים של מיתוס ארכאי מעיד לכל הפחות על הרצון למצוא משמעות והצדקה טראנס היסטורית לאירועים ההיסטוריים . והנה בכך אנחנו חוזרים אל העמדה הטרום הגליאנית , כששוב יש לבחון את תקפות הפתרונות של ההיםטוריציזם , מהגל ומרקס ועד לאקזיסטנציאליזם . מהגל והלאה אכן נעשו מאמצים להאציל ולהעניק לאירוע ההיסטורי ערך בפני עצמו , האירוע כמות שהוא ובאשר לעצמו . "אם נכיר בכך שהדברים הם כמות שהם בשל הכרח , כלומר שאינם שרירותיים וגם לא פרי המקרה , נכיר כי אכן עליהם להיות כמות שהם , " כתב הגל בחיבורו על החוקה הגרמנית . תפיסת הכורח ההיסטורי תזכה כעבור מאה שנה למימוש הולך וגדל : אכן , כל מעשי האכזריות , העוולות והטרגדיות של ההיסטוריה הוצדקו ועדיין מוצדקים בכורח של "הרגע ההיסטורי . " ייתכן שהגל לא רצה להרחיק לכת כדי כך . אולם כיוון שהיה נחוש בדעתו להשלים עם הרגע ההיסטורי שלו עצמו , היה חייב לראות בכל אירוע ביטוי לרצונה של הרוח האוניברסלית . מסיבה זו ראה ב"קריאת עיתוני...  אל הספר
כרמל