גורל והיסטוריה

הזכרנו את כל התורות ההלניסטיות מזרחיות הללו באשר למחזורים הקוסמיים , רק כדי שנוכל להשיב על השאלה שהצגנו בתחילת הפרק הזה ו כיצד נושא האדם את ההיסטוריה ? התשובה עולה מכל מערכת בנפרד : עצם מיקומו במחזור קוסמי — בין אם הוא חוזר על עצמו ובין אם לא — מחייב שלאדם יהיה גורל היסטורי כלשהו . נעיר כי אין מדובר בפטליזם , ולא משנה כיצד נבין פטליזם , שיצדיק את האושר ואת האומללות של כל יחיד בנפרד . תורות אלה עונות על השאלות שמציג הגורל של ההיסטוריה בת זמננו כולה ולא רק הגורל האינדיבידואלי . מידה מסוימת של סבל נועדה לאנושות ( ובמלה " אנושות" מבין כל אחד את המסה של בני האדם שהוא מכיר , ( ולו רק משום שהיא נמצאת ברגע היסטורי מסוים , כלומר בתוך מחזור קוסמי יורד או קרוב לסיומו . באורח אינדיבידואלי , כל אחד רשאי לחמוק מן הרגע ההיסטורי הזה , ולמצוא נוחם מן התוצאות המזיקות שלו , הן בפילוסופיה , הן במיסטיקה ( די אם נזכיר את סבך הגנוסיס , הכיתות , המיסטריות "" אחרית הימים . והפילוסופיות שפלשו לעולם המזרחי ים תיכוני במשך מאות שנים של מתח היסטורי , כדי לתת מושג באשר למספרם ההולך וגדל באורח מכריע של אלה אשר ניסו ל...  אל הספר
כרמל