המחזורים הקוסמיים וההיסטוריה

המשמעות שהוענקה ל"היסטוריה" במסגרת תרבויות ארכאיות שונות אינה בולטת בבהירות רבה יותר מאשר בתיאוריות על "הזמן הגדול , " כלומר על אין בכך להצביע על חוסר הדתיות של האוכלוסיות האלה ( שהן ברובן בעלות מבנה חקלאי , ( אלא רק על ההערכה המחודשת "המסורתית" ( ארכיטיפית ) שהן העניקו לחוויה הנוצרית . המחזורים הקוסמיים הגדולים , שהזכרנו בקצרה בפרק הקודם . עלינו לשוב כאן לעניין זה , שכן שם מתנסחים לראשונה שני כיוונים נפרדים : האחד מסורתי , שהורגש ( אף כי מעולם לא נוסח בבירור ) בכל התרבויות ה"פרימיטיביות , " זה של הזמן המחזורי , המתחדש באורח מחזורי עד אינסוף ו והשני , ה"מודרני , " זה של הזמן הסופי , מקטע ( אף כי מחזורי גם הוא ) בין שני אינסופים אל זמניים . כמעט בכל מקום שאנו נתקלים בתיאוריות האלה על "הזמן הגדול" נלווה אליהן המיתוס של העידנים העוקבים , כאשר "תור הזהב" נמצא תמיד בראשיתו של המחזור , קרוב V illud tempus הפרדיגמטי . בשתי הגישות - זאת של הזמן המחזורי האינסופי וזאת של הזמן המחזורי המוגבל — תור הזהב הזה הוא מצב שאפשר לשוב אליו ; במלים אחרות , הוא ניתן לחזרה , אינספור פעמים לפי הדוקטרינה הראש...  אל הספר
כרמל