ההתחדשות המתמדת של הזמן

אין כל סיבה לתמוה על האופי ההטרוגני של החומרים שסקרנו לעיל . אין כוונתנו להסיק מתוך סקירה חטופה מסקנה היסטורית אתנוגרפית כלשהי . כוונתנו היתה להביא ניתוח פנומנולוגי קצר של טקסי הטיהור המחזוריים ( גירוש השדים , המחלות והחטאים ) ושל טקסי סוף השנה ותחילתה . מובן כי בתוך כל קבוצת אמונות אנלוגיות קיימים ניואנסים , הבדלים , אי התאמות , וכי המקור והתפוצה של טקסים אלה מעלים שאלות שעדיין לא נחקרו כל צורכן . זאת הסיבה שנמנענו מכל פרשנות סוציולוגית או אתנוגרפית , והסתפקנו בפרשנות קצרה של המשמעות הכללית העולה מכל הטקסים האלה . בסופו של דבר , רצוננו הוא להבין את מ ש מ ע ו ת ם ; אנו מבקשים ל ר א ו ת מה שהם מראים לנו , גם אם נצטמצם בהמשך לבחינה ייחודית — גנטית או היסטורית — של כל מכלול מיתי ריטואלי . מובן מאליו כי קיימים , ואנחנו כמעט מתפתים לכתוב כי חייבים להתקיים , הבדלים ניכרים למדי בין קבוצות הטקסים התקופתיים , ולו רק מן הסיבה הפשוטה שמדובר בעמים או בשכבות "היסטוריים" ו"א היסטוריים , " או לפי המינוח הרווח בדרך כלל , תרבותיים ו"פרימיטיביים . " מעניין אגב לציין כי תסריטי ראש השנה שבהם חוזרים על הבר...  אל הספר
כרמל