"שנה", ראש השנה, קוסמוגוניה

מגוון הטקסים והאמונות שאנו מקבצים כאן תחת הכותרת "התחדשות הזמן" הוא אינסופי , ולא נשלה את עצמנו שיש בידינו אפשרות לשלבם במערכת קוהרנטית ואחידה . כמו כן נוכל לוותר בחיבור זה על הצגה מפורטת של כל צורות ההתחדשות של הזמן , ושל הניתוח המורפולוגי וההיסטורי שלהן . לא ננסה לברר כיצד קרה שהאדם בנה לעצמו לוח שנה , ואף לא באיזו מידה אפשר לשלב במערכת אחת את תפיסות "השנה" אצל העמים השונים . ברוב החברות הפרימיטיביות היה "ראש השנה" שווה ערך להסרת הטאבו " מעל התבואה החדשה , שהוכרזה בכך ראויה למאכל ובלתי מזיקה לקהילה כולה . במקומות שבהם מגדלים סוגים אחדים של דגנים או של פירות , שהבשלתם נפרשת על פני עונות שונות , אנחנו עדים לפעמים 1 לכמה חגיגות ראש השנה . פירוש הדבר הוא כי על "חיתוכי הזמן" חולשים ריטואלים המסדירים את התחדשות מאגרי המזון ; כלומר ריטואלים שיש בהם להבטיח את המשכיות החיים של הקהילה כולה ( אין אנו רשאים עם זאת , לפי שעה , להתייחס לריטואלים אלה כאל השתקפות פשוטה של החיים הכלכליים והחברתיים י למונחים "כלכלי" ו"חברתי" נודעה בחברות המסורתיות משמעות שונה לגמרי מזאת שאירופי בן זמננו נוטה לייחס להם...  אל הספר
כרמל