תוכן העניינים

מבוא 7 פרק ראשון - ארכיטיפים וחזרה הבעיה 10 ארכיטיפים שמימיים של הטריטוריות , המקדשים והערים 13 הסימבוליקה של "המרכז" 18 חזרה על הקוסמוגוניה 23 הדגמים האלוהיים של הריטואלים 26 ארכיטיפים של פעולות "חילוניות" 32 המיתוסים וההיסטוריה 38 פרק שני — התחדשות הזמן " שנה , " ראש השנה , קוסמוגוניה 50 מחזוריות הבריאה 59 ההתחדשות המתמדת של הזמן 70 פרק שלישי '' - אומללות" ו"היסטוריה" " הנורמליות" של הסבל 85 ההיסטוריה כתיאופניה 91 המחזורים הקוסמיים וההיסטוריה 98 גורל והיסטוריה 114 פרק רביעי - "אימת ההיסטוריה" הישרדותו של מיתוס "השיבה הנצחית" 120 הבעיות של ההיסטוריציזם 126 חירות והיסטוריה 131 ייאוש או אמונה 135 אחרית דבר מאת משה אידל 138  אל הספר
כרמל