המיתוס של השיבה הנצחית

מירצ'ה אליאדה המיתוס של השיבה הנצחית ארכיטיפים וחזרה לטאנצי וברוטוס קוסטה לזכר לילות השימורים שלנו בשאלה שמיט מירצ'ה אליאדה המיתוס של השיבה הנצחית ארכיטיפים וחזרה תרגום מצרפתית : יותם ראובני אחרית דבר : משה אידל עריכה מדעית והערות : רונית ניקולסקי )( כרמל ירושלים  אל הספר
כרמל