הימנון הפנינה

1 ויהי בשבתי בהיכלות אבי , תינוק לא ידע דבר , 2 בנוחי על הו ן אומני ומנעמיהם 3 ויתנו לי הורי צידה לדרך ויעזלחוני ( מארץ ) מולדתנו , מן המזרח . 4 ומהון אוצרותיהם צררו לי משא רב גם קל , 5 למען אוכל לעזאתו לבדי י T 6 זהב T מןבית f : עליה ~ L [ T היה T T המשא , tT - וכסף I V V רקוע - 1 X מן I ? הגנזכים - : הגדולים , 7 אבני כלקןדון מהדו , ופנינים מכו ^ זן . 2 "שלחוני : " למשימה , כשליח . ( apesteilan ) 4 [ השווה מתי יא , 30 הבשורה על פי תומא צ . [ . ] " 5 בית על ; ה : " [ כך בנה"ם ( Beth Eiiaye ) - בית רם ונישא , עליית הכית , או ' בית בני עליה . ' יש הסוברים כי זהו שם מקום ( המצטרף כמו "גנזך" שלהלן לגיאוגרפיה המטאפיסית של הטקסט כשאר המקומות הנזכרים . ( בנה"י - "מעל , " "ממרום" ( במובן המטאפיסי , או במובן הפיסי - "ממרומי ארץ . ( " "מן המזכים : " אף זה נתפרש כשם מקום ; ע"פ הנה"ס - "מגזכ הגדולה , " היא ג ? זכ שזוהתה בתלמוד עם גחן המקראית ( קיד , עב , א , ( השוכנת בין הים הכספי לאגם אורמיה . אך מהשוואת הנוסחים נראה שאין "גזכ" ( Gazzak ) אלא הגנזך , בית האוצר והמובן זהה לזה של הנה"י . 7 "כושן ...  אל הספר
כרמל