הבשורה על־פי תומא

א אלה T - הדברים T I- * הנסתרים TI 8 אשר » דבר - ישוע * » החי , ' - - ואשר TI" כתבם T T t ^ יהודה T 1 המכנה - ו 7 \ תומא . * T ו » אמר 5 r אשר r t ימצא r 1 ? את r פשר r - הדברים r 1- , rrtwn מות לא יטעם . כ ו" אמר mwi אל ; חךל המבקש ^ ד אם מצא . ובמצאו לת 9 לא , ובהתפלאו ? משל ; ובמשלו [ למצא מנוח 1 ( . א : [ הש' יוחנן KXOI rrnun - 1 4 . 52 n בנה'ק לאחד הטקסט . - 2 'הדברים' logoi - pi להלן , paj מאמרים או אמרות - 3 . aogia ) 'הדברים הנסתרים ' = ^ nn * - 4 . apokniphoi החי באמת ( כמו 'האב החי' באמרה ג ; או - 'החי' - ישוע לאחר תחייתו מן המתים . ( ג - בנה'ק כטל לשון ! 'דידימוס יהודה תומא'ן שני השמות ( יותית , didumos - ארמית - תומא ) פירושם יתאים . ' כ : - 1 בנה'ק ' ! יבמצא 1 תף » 5 ריחו , ומשל על הפל ' . ג אמר יקזוע : והיה אם י אמת אליכם הנוהגים אתכם : * "ראו , המלכות בשמים היא , " כי אז קןדם לכם עוף השמ ? ם . ואם י י אמרו אליכם : "ב » ם היא , * " כי אז קדמו לכם הדגים . * אבל המלכות * היא בתוככם ; ומחוץ לכם היא , דעו את עצמכם * ותורעו ;* והבינותם כי בני האב החי אתם . 2 אך אם א...  אל הספר
כרמל