הקדמה

הטקסט המוגש בזה לפני הקורא העברי מעניין מכמה בחינות , והמתרגם , אשר גם הקרים מבוא והוסיף הערות , עומד בדבריו על טיב החיבור , על העניין המיוחד שיש בו , ועל הבעיות הכרוכות בו . מכיוון שכך , אין לה , להקדמה זו אלא להאיר את הרקע ולהשלים את הפרספקטיבה . כשם שליד ספרי המקרא שזכו להכרה רשמית ( כ"ד הספרים ) קיימת ספרות "חיצונית" רחבה " ) הספרים הגנוזים , ( " כך גם ליד "הברית 1 החדשה , " כפי שנתקדשה על ידי הכנסייה הרשמית . התלמוד מספר על כך שחכמים ביקשו לגנוז את ספר יחזקאל , את שיר השירים ועוד , וכיצד ניצלו ספרים אלה מגניזה ( שכן זאת , ולא שריפה , הייתה צורת הצנזורה המקובלת ביהדות . ( אין אנו יכולים לדעת אילו ספרים וכמה נגנזו בהצלחה רבה יותר , ועל כן אין לנו כל מידע אודותם . כך , תגלית מקרית עשויה לזרוע אור חדש על כמה שאלות מרכזיות הנוגעות להתהוות הטקסט של ספר התורה , שמקורותיו וכן נוסחאות אחרות או מקבילות אפשריות - אבדו או נגנזו , ומכל מקום אינן בידינו . הנצרות הקדומה , כת יהודית בתחילתה , התפתחה בעידן של ריבוי זרמים דתיים ורעיוניים , שאחד החשובים שבהם היה הזרם המכונה " גנוסטי . " לא כאן המקום...  אל הספר
כרמל