עיון מחודש במתח בין יהדות למדינה דמוקרטית לאור הפילוסופיה של ההלכה

אבינועם רוזנק א . פתח דבר ספרות מחשבת ישראל מתפתחת על סמך המבוכה האוחזת במי שנחשף למתח שבין יהדותו לבין התרבות " האחרת . " מבוכה זו נוצרת רק אצל מי שמרגיש מחויב לשתי המערכות בו בזמן . מצד אחד הוא נאמן לעולמו היהודי ( על מנהגיו , הליכותיו ואמונותיו , ( ומצד אחר אין הוא יכול לראות בעצמו אדם שלם אם יתכחש לאמתות התבונה שהוא מכיר בשדה המדע והפילוסופיה . הרגשות השבר נוכח קונפליקט זה היו המצע לכתיבה יוצרת המנסה לבחון ולקרוא מחדש את המקורות היהודיים , ובתוך כך לשקול את טיבה של התרבות 1 הכללית העומדת כנגדם . ואולם דומה שהסוגיות הגדולות שהטרידו את המחשבה היהודית מאות שנים וקיבלו ביטוי בספרות הקלסית של מחשבת ישראל אינן מהוות עוד בעיה אמתית . האינטלקטואל היהודי בעולם הפוסטמודרני כבר אינו מוטרד באמת מן המפגש בין תבונה לאמונה או בין דת למדע , ולבד מסוגיות כגון הסוגיה הפמיניסטית ( שאינה נוגעת למאמר זה , ( אין כיום הרגשה שיש איזו מערכת של ידע " אוניברסלי" איכותי המאיימת על עקרונות היסוד של ההלכה ושל המחשבה הדתית . בד בבד , הציבור הישראלי שקוע בוויכוח אינטנסיבי ולוהט בנושא " דת ומדינה . " הוויכוח נראה ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר