מדינה וצבא על פי התורה: ריאליזם ומיסטיקה בחוגי "מרכז הרב"

יוסף אחיטוב א . פתח דבר הדברים שאני מבקש להציג לפניכם הם פרק מעבודה מקיפה שנושאה הוא " ספרות הצבא והמלחמה . " ספרות זו מתרבה ומתעשרת משנה לשנה . מראשיתה ועד היום יצאו לאור כמה עשרות ספרים ועשרות רבות של מאמרים ושל שאלות ותשובות . ספרים ומאמרים אלו הם חטיבה ספרותית ייחודית 1 בספרות הדתית-ציונית , והם מתאפיינים בזיקה אידאולוגית ודתית חיובית של הציונות הדתית לצבא . לא פלא שלא נמצא חיבורים כאלה בקרב מחברים שאינם מחוגי הציונות הדתית , חוץ משאלות ותשובות אחדות של יחידים ששירתו בצבא ונתקלו בשאלות הלכתיות . ספרות מתפתחת זו משקפת את המעורבות הגדלה והולכת של בחורי ישיבות ההסדר בצה"ל ואת ההתעוררות הגדולה לעשייה ציונית פעילה , בייחוד מאז עלייתו של גוש אמונים . אפשר למצוא בה ביטוי מרתק של האידאולוגיה – ואם תרצו של התאולוגיה – המאפיינת את בתי המדרש שחיבורים אלו נוצרו בהם . אפשר להניח שאם המסגרת הצבאית החרדית שהחלה לפעול בשנים האחרונות בדמותו של נח"ל חרדי תתפתח ותתייצב , יצאו גם מבתי המדרש שלה חיבורים , והם ישקפו את הנורמות ההלכתיות ואת האידאולוגיה הדתית וייתנו הן לגיטימציה והן הדרכה מתאימה לבחורים ה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר