הפרדת הדת מן המדינה והמשמעות הדתית של מדינת ישראל בהגותם של ישעיהו ליבוביץ', אליעזר גולדמן ודוד הרטמן

גילי זיוון א . פתח דבר במאמר זה אבקש לעמוד על יחסם של שלושה הוגים למדינת ישראל : ישעיהו 1 ליבוביץ' אליעזר גולדמן ז"ל ודוד הרטמן ייבדל לחיים ארוכים . ליתר דיוק , אבקש לעמוד על המשמעות הדתית שהם מייחסים למדינת ישראל , ייחוס הנראה תמוה , שכן הם מאמצים את העמדה הדוגלת בהפרדת דת ומדינה . אכן , כל השלושה מאמצים את הדרישה להפרדת הדת מהמדינה , אך ליבוביץ' וגולדמן חלוקים בנימוקיהם להפרדה זו , וכל אחד מהם מדגיש רכיב אחר בחילוניות המדינה הציונית המודרנית : ליבוביץ' מדגיש את כוונתם החילונית של מקימי המדינה , ואילו גולדמן מדגיש את היות מדינת ישראל מדינת טריטוריה , כפי שאסביר בהרחבה בהמשך . נוסף על נימוקים עקרוניים אלו , ליבוביץ , ' גולדמן והרטמן שותפים ברצון להפריד את הדת ואת הממסד הדתי מן המדינה מטעמים אקטואליים : בשל העוינות למסורת היהודית הנובעת מן הכפייה הדתית הממסדית , בשל השחיתות הפושה בממסד הדתי כשהוא " מטעם השלטון" וכיו"ב . כלומר לדעתם , צריך להפריד את הדת מן השלטון החילוני גם מנימוקים דתיים ( ואולי בעיקר בשל כך , ( ולעשות את הדת ואת  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר