הפרדוקס הדתי-מדיני על פי חיים יהודה רות

זאב הרוי א . פתח דבר חיים יהודה רות ( 1963-1896 ) היה מן האישים הבולטים שעיצבו את דמותה של האוניברסיטה העברית בירושלים . הוא נולד בלונדון בשנת 1896 ולמד באוקספורד . , 1928-מ שנת עלייתו לארץ מאנגליה , עד , 1953 שנת ירידתו הפתאומית והמפתיעה בחזרה לאנגליה , היה פרופסור לפילוסופיה בקתדרה ע"ש אחד העם באוניברסיטה . הוא שימש רקטור האוניברסיטה בשנים . 1943-1940 הוא היה ממייסדי החוג לפילוסופיה , ולימד בו את כל תולדות הפילוסופיה מאפלטון ואריסטו ועד לתקופה המודרנית . הוא גם ייסד את הסדרה המהוללת ספרי המופת בפילוסופיה , והוא עצמו תרגם או ערך כרכים רבים . מחקריו על דיקארט ושפינוזה נחשבים כחשובים . בחיבוריו על היהדות נקט עמדה רמב"מית מובהקת . ספרו האנגלי יהדות - דמות דיוקן ( 1960 ) עודנו אחד הספרים הפילוסופיים המוערכים ביותר על יסודות היהדות בארצות 2 1 דוברות אנגלית . הוא נפטר בניו זילנד בשנת . 1963 מתאים מאוד לדון כאן , במסגרת המכון הישראלי לדמוקרטיה , על ח"י רות . שום פילוסוף ארצישראלי או ישראלי אחר במאה העשרים לא עסק ברצינות רבה כל כך בנושא " דמוקרטיה . " הוא נשא הרצאות רבות על הנושא בכל מיני מסג...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר