קהילה וממלכה: יחסם ההלכתי של הרב י"א הרצוג והרב שאול ישראלי למדינת ישראל

חיים בורגנסקי א . פתח דבר עיון בכתביהם של רבנים ופוסקים בשנות הקמת המדינה מלמד שהם דנו 1 בהרחבה במגוון היבטים של הממשל והמשפט במדינת ישראל : הסמכות השלטונית וגבולותיה , החקיקה והמשפט במדינה , מקומה של ההלכה במדינה ועוד . שנים אלו היו מכריעות מבחינת עיצובם הכללי של מוסדות המדינה , של סדריה ושל מעמדה במשפחת העמים , והיו מכריעות במידה רבה גם מן הבחינה התורנית ; קביעות והגדרות שנוצקו בתקופה זו נעשו תשתית שאין לעקרה 2 ( לפחות עד עתה , בעיצומו של העשור השישי לקיומה של המדינה . ( המאמר שלפניכם עוסק ביחסם של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג ושל הרב שאול ישראלי למעמדם ההלכתי של מוסדות השלטון במדינת ישראל ולמקומו של העם במבנה השלטוני על פי ההלכה . הרב הרצוג והרב ישראלי היו מן הבולטים שבפוסקים תומכי המדינה 3 בראשית ימיה . הרב הרצוג כיהן באותה העת כרב הראשי לישראל ; הרב ישראלי שימש רבו של כפר הרא"ה , ומכאן ואילך הלך ותפס את מקומו כאחד  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר